Charlotte Grauslund

4. års psykoterapeutstuderende ved Tobias-Skolen

 Jeg er en årgang 65 med fødderne solidt plantet i mulden, og har en grundlæggende tro på at livet er en gave. Det er bare ikke altid sådan det føles! Mit eget liv har været præget af adskillige rutsjeture – helt ned i kælderen og op igen. Kender til overvægt, stress, dét at miste, (med)-afhængighed og alvorlig sygdom/handicap i nære relationer.

Mine værdier

Jeg arbejder helhedsorienteret med udgangspunkt i samtalen.

Men i erkendelsen af, at kroppen husker, krydres den almindelige samtale med forskellige kropsterapeutiske tilgange, hvis det passer ind i forløbet, f.eks. kropsenergetisk arbejde på briks. Et andet eksempel kunne være at lade en konflikt i sit liv udfoldes i stående positioner på gulvet, hvorved ens perspektiv udfordres. Desuden kan der evt. inddrages forskellige kreative tilgange, så som drømme, tegneterapeutiske tilgange af forskellige slags mm.

 

Supervison mm.

Jeg modtager løbende supervision af erfaren psykoterapeut. Desuden deltager jeg i færdighedstræninger på mit uddannelsested ca. 2 gange pr. måned, ligesom jeg selv går i egenterapi.

Yderligere detaljer kan oplyses ved henvendelse.

Baggrund

  • Lærer for børn, unge og voksne, som er/har været udfordret pga. faglige, personlige og/eller sociale forudsætninger. Eks.: ordblindevanskeligheder, koncentrationsforstyrrelser, nytilkomne flygtninge m. psykiske mén.
  • Frivillig telefonrådgiver ved Misbrugsportalen – med mange livgivende samtaler. 
  • Uddannelses- og erhvervsvejleder – hvor det eksistentielle spørgsmål søges besvares: ”Hvad vil/kan/skal jeg med mit liv?
  • Sygdomslære for alternative behandlere ved Kjeld Bruun Jensen (100 timer)
  • Neuropatologi & Psykosomatik ved Monica Christiane Winther ved Tobias-Skolen (100 timer)
  • Mor til multihandicappet datter siden 1993