Traumeterapi

 

TGØK

  Er en forkortelse af Taumeforløsning via Guidede Øjen- og Kropsbevægelser.  

Det er en super effektiv metode, der går meget dybt. 
Som traumatiseret vil man typisk have en fragmenteret hukommelse i forbindelse med traumet. TGØK kan hjælpe med at genskabe et helt billede, således tingene genfinder deres naturlige plads.
 

Traumer opstår, når vi bliver fastholdt eller gentagne gange har oplevet for overvældende oplevelser, som vi ikke har kunnet slippe ud af. 
Reaktionsmønsteret er at flygte eller kæmpe – og virker dette ikke, lammes vi i hjælpeløshed for til sidst at kollapse. Hvis den traumatiske oplevelse ikke favnes nært efterfølgende, kan nervesystemet risikere at ”sætte sig fast” i høj arousal og traumet kan da underminere livskraften og dermed skabe livsmønstre, som kan stå i vejen for vores oprindelig sjæl og stjæle energi så vi lukker af for noget i kroppen, så vi ikke mærker os selv. Det er ikke usædvanligt at udvikle afhængigheder for derved at kunne holde nervesystemet i skak. Nogen kalder det selvmedicinering.