Priser

Da jeg er 3. års studerende tilbyder jeg terapi til reduceret pris.

Da et terapeutisk rum skal være trygt og relationen terapeut-klient imellem er vigtig, tilbyder jeg en gratis forsamtale. 

 

 

Priser fortsat

Prisstigninger varsles 3 måneder før.

Ved TGØK tillægges 100 kr., da disse sessisioner tager længere tid. (Dette først aktuelt ved et igangværende terapiforløb)