Samtaleterapi

 

Samtaleterapeutiske tilgange

Samtalen er udgangspunktet for al terapi, hvorved der skabes et overblik over situationen, via den analytiske tilgang. Derudover benyttes samtalen naturligvis også til opsamling og vil oftest være omdrejningspunktet i en stor del af terapien, afhængig af dig som klient.  

Jeg har gode erfaringer med terapi online, især, hvis man har et kendskab til hinanden i forvejen, men også klienter, der lider af angst eller lign. profiterer af denne form. 

 

Overbevisninger

Vi har alle udviklet nogle overbevisninger om os selv af forskellig art – mere eller mindre hensigtsmæssige. Eks.: ”Jeg er ikke værd at elske”, ”Jeg er den klogeste i vores familie, jeg er sikkert adopteret”….
I terapien undersøger vi overbevisningernes ophav og afdækker deres mere eller min-dre hensigtsmæssige funktion, hvorved der skabes forståelse for egne handlemønstre, og derved mulighed for forandring.

Eksamensangst

En lærers misforståelser baseret på manglende viden om div. funktionsnedsættelser, herunder ordblindhed og psykiske udfordringer kan være grundlaget herfor. Oftest kan det være det fagligt/psykiske udfordrede barn, der kompenserer med en, i skolens regi – uhensigtsmæssig, adfærd, som mistolkes. I skolens fora er der ikke altid plads og tid til at favne alle børn med det nærvær, der er essentielt.

Lavt selvværd og div. læringsblokeringer kan sætte sig fast i systemet og forhindre en i at komme videre i sit liv. Måske har man fået skabt en overbevisning om, at man ikke duer til noget bogligt. Eller hver gang man bliver sat i en situation, hvor man skal præstere, så går klappen ned.

Relationelle udfordringer

Måske oplever du, at dine forhold ikke holder, at du bliver træt af partneren/vennen/ veninden eller han/hun af dig. At chefen på arbejdet bliver ved med at være dum, uanset, hvor mange chefer du har haft.
På et tidspunkt beslutter du, at NU vil du ikke mere. At du vil finde årsagen i ”din del” af samspillet til, hvorfor dine relationer ikke fungerer. Afhængig af hvilken relation det vedrører vælges den/de metoder, der vægtes bedst anvendelige til den givne situation.  

Afhængighed

Afhængighed har mange ansigter (cigaretter, alkohol, mad, sociale medier mv.) og er dybt ødelæggende både for den afhængige, men så sandelig også for de nære om-givelser.

Ofte er en afhængighed behæftet med uvelkomne følelser, benægtelse og måske skam.

Årsagen til afhængigheden og de bagvedliggende, ofte uvelkomne, følelser afdækkes, og der asfalteres ny (ud)vej.

Det første skridt ud af en afhængighed er erkendelsen.